Home

Distriktssköterska arbetsuppgifter

Att vara distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentra

 1. distriktssköterskans hälsovårdande verksamhet i förgrunden och år 1937 lyftes arbetet inom dispensärvården och barnavården fram (Emanuelsson & Wendt 1994). Från 1964 reglerades distriktssköterskans uppdrag för mödra- och barnhälsovården, där distriktssköterskans uppdrag i distriktsvården tydligt beskrevs. Under 70 och 80-tale
 2. Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård.Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter
 3. Legitimerad distriktssköterska - vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård. UPPDRAG Uppdraget är utifrån hälso- och sjukvårdslagen att stärka hälsa, I alla förekommande arbetsuppgifter gällande omvårdnaden arbeta med att kvalitetssäkra hälso- och sjukvårde
 4. Distriktssköterska - Utbildning och information. Här hittar du information om hur man utbildar sig till Distriktssköterska samt relaterad information om hur mycket Distriktssköterska tjänar i lön, hur det är att jobba som Distriktssköterska, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Distriktssköterska utomlands.
 5. Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA ARBETSUPPGIFTER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten
 6. På barnavårdcentralen kan distriktssköterskan arbeta med barnhälsovård. Där möter distriktssköterskan familjer med barn från nyföddhetstiden fram till skolåldern. Vaccinationer och rådgivning exempelvis när det gäller amning är exempel på arbetsuppgifter
 7. Distriktssköterskan möter människor i alla livets olika skeden från födsel till livets slutskede. Du arbetar inom många verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande, till exempel inom barnhälsovård, elevhälsans medicinska insatser, mottagningsverksamhet och inom hemsjukvården

Distriktssköterska - Wikipedi

 1. Distriktssköterskans arbetsuppgifter är varierande och innefattar bland annat telefonrådgivning. Telefonrådgivning förekommer på ett flertal olika instanser, bland annat specialistmottagningar och vårdcentraler. Det finns även ett landsomfattande nummer för sjukvårdsrådgivning i Sverige, 1177
 2. Distriktssköterska? Vi samlar platsannonser från hela landet. Ditt nya jobb väntar på dig! Alla annonser Enklaste ansökan 226 lediga job
 3. Distriktssköterskan arbetar inom många verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande, till exempel inom: barnhälsovård elevhäls

av arbetsuppgift inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14). Samarbete För att distriktssköterskan ska kunna tillgodose patientens behov av en god och säker vård inom hemsjukvården behöver de olika yrkesgrupperna samverka (Josefsson och Ljung 2010) Distriktssköterska eller Sjuksköterska gärna med erfarenhet från primärvård. Personliga egenskaper Vi söker dig som är positiv till arbetsuppgifter som är omväxlande och varierande. Vi vill att du är mån om att ge våra listade personlig service och vård av hög kvalité och du får gärna vara nyfiken på att lära nytt

Arbetsuppgifter: Distriktssköterska på vårdcentralen med hemsjukvård och distriktssköterskemottagning. Vi dokumenterar i journalsystemet Take Care. Kvalifikationer: Distriktssköterska. Körkort erfordras. Personliga egenskaper: Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet. Vi söker dig som är flexibel och erfaren Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. Att delegera är alltså inte samma sak som att fördela en arbetsuppgift. Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det

Distriktssköterska - Utbildning, behörighet, lön

Som distriktssköterska är omvårdnadsarbetet komplext och yrket omfattar många olika arbetsuppgifter. Professionen innebär ett ökat krav på självständighet, och under utbildningen kommer du att få träna upp din förmåga att kritiskt reflektera, analysera och argumentera Arbetsuppgifter A till En specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar får ordinera läkemedel för vaccination till barn och vuxna enligt de nationella vaccinationsprogrammen Arbetsuppgifter. Vi söker en distriktssköterska som kan tillsammans med oss ta hand om våra patienter. Vi erbjuder omväxlande arbete på mottagningen med telefonrådgivning, digitala kontakter, patientbesök m m. Kvalifikationer. Distriktssköterska, gärna med vidareutbildning inom astma/KOL. Körkort. Erfarenhet av att handleda studenter Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter som distriktssköterska på husläkarmottagning och inom hemsjukvården, öppen mottagning och telefonrådgivning. Vi söker dig som har kunskap och intresse av att arbeta med diabetes, astma/KOL Arbetsuppgifter. Vår verksamhet utökas och därför söker vi nu en distriktssköterska till vårdcentral Norslund. Som distriktssköterska träffar du en bred patientgrupp, barn som gamla, alla med olika behov i varierande grad. Vi arbetar mot många instanser vilket gör att du får varierande arbetsuppgifter och en bred kompetens

Från Karesuando i norr till Ystad i söder, och med verksamheter i fler än 200 kommuner, är Praktikertjänst hela Sveriges välfärd. En av fem vårdpatienter går till någon av våra mottagningar - och en av tre tandvårdspatienter väljer oss. Vår affärsidé är att skapa förutsättningar för att vi som arbetar inom vården ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt - och. Arbetsuppgifterna har utförts både på mottagning och i patientens hem och har innefattat alla åldersgrupper. Allt eftersom samhället utvecklats, har behoven och därmed distriktssköterskans arbetsuppgifter ändrats. Distriktssköterskorna själva har alltid satt stort värde på det preventiva arbetet (Emanuelsson & Wendt, 1994)

Uppsatser.se: DISTRIKTSSKÖTERSKA ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som skolsköterska är att genomföra hälsosamtal med skolans elever och därmed vara en viktigt del i skolans elevhälsoarbete där du i elevhälsoteamet samarbetar med rektor, internatchef, pedagoger, elevhemsföreståndare, speciallärare och kurator Distriktssköterskan arbetar inom många olika verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna är skiftande. I arbetet ingår att identifiera och bedöma patienters vårdbehov samt genomföra åtgärder som främjar hälsa och förebygger ohälsa i alla åldersgrupper. I dagsläget råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor Distriktssköterskan arbetar inom olika verksamhetsområden och vårdformer med skiftande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården utifrån de hälsobehov som finns hos befolkningen, både bland barn, ungdomar, vuxna och äldre. Examen Utbildningen leder till en Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska Facklig representant, Distriktssköterska 0498-204339 (vardagar, dagtid) Region Gotland Reception och regionupplysning Visborgsallén 19 621 81 Visby Telefon: Arbetsuppgifter. Då en av våra distriktssköterskor i Visby teamet går vidare till nya utmaningar söker vi en nu en ny kollega Elin Olsson Enhetschef 0498-204202 Cecilia Brucesson Facklig representant, Vårdförbundet 0498-204339 (dagtid

Se lediga jobb som Distriktssköterska i Södertälje. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Södertälje som finns hos arbetsgivaren Här kommer du arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter på en vårdcentral så som mottagningsarbete, triagering och telefonrådgivning. KVALIFIKATIONER Vi välkomnar dig som legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, är du vidareutbildad som distriktsköterska är det meriterande välutbildad distriktssköterska som ansvarar för allmän hälsorådgivning, familjestöd och hemsjukvård (Distriktssköterskeföreningen 2008). Det ingår i distriktssköterskans arbetsuppgifter att arbeta hälsofrämjande och detta finns även som en central del i deras specialistutbildning (Högskoleförordningen 2006) Distriktssköterska eller Sjuksköterska gärna med erfarenhet från primärvård. Personliga egenskaper Vi söker dig som är positiv till arbetsuppgifter som är omväxlande och varierande. Vi vill att du är mån om att ge våra listade personlig service och vård av hög kvalité och du får gärna vara nyfiken på att lära nytt

Sjuksköterska » Yrken » Framtid

Distriktssköterska Lön 2020 - Lönestatistik & Lediga Job

VÄGLEDNING FÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 4 Arbetsuppgifter som inte får delegeras Arbetsuppgift (sjuksköterska= Ssk, distriktssköterska= Dsk, arbetsterapeut= AT Distriktssköterskans arbete och yrkesroll har dock förändrats under hela 1900-talet i takt med att samhället har utvecklats och behov har ändrats (Wendt, 1999). Organisationsförändringar har lett till förändrade arbetsuppgifter och minskad självständighet (Karlsson et al., 2006)

Distriktssköterskan har i sin yrkesroll till uppgift att genom ett hälsofrämjande och förebyggande synsätt möta patienter och stärka dem till god hälsa. Syfte: Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att bedriva hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad i möten med patienter på vårdcentral distriktssköterska Handledare: Lotta Saanio Huttu Examinator: Lena Hedén Sammanfattning Sedan 1970-talet har distriktsköterskor på vårdcentraler arbetat med telefonrådgivning. Det har blivit en arbetsuppgift som successivt utökats och tagit allt mer arbetstid i anspråk Nyckelord: Distriktssköterskors upplevelser, Telefonrådgivning, Etnicitet, Samtal, Vårdbehov Bakgrund: Telefonrådgivning är en stor del av distriktssköterskans arbetsuppgifter inom primärvården. Distriktsköterskan ska kunna bedöma vårdbehov samt brådskegrad, informera, undervisa och ge råd per telefon Många medlemmar vänder sig till Vårdförbundet med frågor om delegering. Oavsett om du själv ska utföra arbetsuppgifter efter delegering eller är den som delegerar till andra, bör du komma ihåg att det bara får användas i undantagsfall och inte för att lösa brist på personal. Här reder vi ut vad som gäller

Utdrag ur Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14). Enligt 7 § första stycket åliggandelagen får den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen överlåta en arbetsuppgift till en annan person endast då detta är förenligt med en god och säker vård Medicinska arbetsuppgifter förbehållna vissa yrkesgrupper. Sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har behörighet att ordinera läkemedel för vaccination i vaccinationsprogram (HSLF-FS 2017:37) Arbetssituationen för distriktssköterskan Åsa Nyberg, som jobbar i Växjö kommun, har förändrats drastiskt den senaste tiden efter coronavirusets utbrott. Hon har fått andra arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter. Utöver sedvanliga arbetsuppgifter som distriktssköterska får du även möjlighet att nischa dig och ansvara för specialistmottagningar med patientgrupper såsom astma/KOL och hjärtsvikt. Vi som jobbar här skulle beskriva det som ett fritt och varierat arbete där du får använda dina kunskaper och lära dig nytt Distriktssköterska / Sjuksköterska Smedby Hälsocentral. Primärvårdsförvaltningen Sök tjänsten. Vi erbjuder. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av traditionellt mottagningsarbete, egen mottagning efter överenskommelse, provtagning samt assistans/omhändertagande vid olika behandlingar

Specialist­sjuksköterske­programmet - distrikts­sköterska

 1. Om uppdraget Distriktssköterska till vårdcentral söderort Dina arbetsuppgifter Sedvanliga arbetsuppgifter som distriktssköterska inom primärvård och vårdcentral , arbetstider dagtid måndag-fredag Di. Publicerad 14 sep
 2. Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska i primärvård, bl.a. telefonrådgivning, mottagningsarbete och hembesök. Som sjuksköterska på BVC arbetar du enligt barnhälsovårdens basprogram med varierande och stimulerande arbetsuppgifter
 3. nesteamet tillsammans med distriktssköterska och läkare samt i teamet kring sjukskrivningsprocessen med läkare,.
 4. istratörer och har avsatt tid för detta varje vecka. Övrig informatio

Distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivnin

 1. Vi söker nu en engagerad distriktssköterska alternativt leg. sjuksköterska med relevant erfarenhet. Om anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och arbetet sker dagtid under vardagar. Deltid kan diskuteras. Norrlandskliniken tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse
 2. Arbetsuppgifter: Vid arbete på vårdcentralen ingår sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska eller distriktssköterska då du bland annat arbetar med telefonrådgivning, arbete på distriktssköterske- och läkarmottagning samt egen mottagning
 3. Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska på hälsocentral. Sista svarsdag: 2019-10-31 - Urval görs löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista svarsdag Om Almia Almia förmedlar vårdjobb över hela Sverige, allt från enstaka arbetspass till uppdrag som sträcker sig över flera år framåt
 4. ARBETSUPPGIFTER Som distriktssköterska hos oss är du specialist på bredden. Här arbetar du ur ett hälsofrämjande perspektiv. Vi erbjuder dig ett brett arbete med patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser

226 lediga jobb - distriktsköterska Hälso- & sjukvård

Video: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot

Adonis Omsorg

Distriktssköterskors upplevelse av sin yrkesroll i

Sjukvårdsrådgivning, triagering och egen bedömning utgör en stor del av arbetsuppgifterna. Det finns möjligheter att ansvara för egen mottagning utefter verksamhetens behov. Du är legitimerad sjuksköterska och om du är specialistutbildad med inriktning distriktssköterska är detta meriterande Distriktssköterska sökes till Sollefteå. Distriktssköterska sökes till Sollefteå. Behov: Vecka 38-52. Arbetstid: Måndag-fredag: 08.00-17.00. Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska på hälsocentral. Krav på kunskaper i journalsystemet

Sök efter nya Distriktssköterska sjuksköterska-jobb i Svalöv. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 37.000+ annonser i Svalöv och andra stora städer i Sverige 86 Lediga Distriktssköterska jobb i Stockholm på Indeed.com. en sökning. alla jobb Hyruppdrag vecka 51 2020 - 01 2021 och vecka 11-25 2021.Vi söker dig som är distriktssköterska alt barnsjuksköterska med erfarenhet från BVC för ett hyruppdrag på Stenbergska hälsocentralen i Lycksele. Sedvanliga arbetsuppgifter på en hälsocentrals mottagning, planerad och akut verksamhet Vi söker nu dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska för arbete på vår mottagning. Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska i primärvård, bl.a. mottagningsarbete och telefonrådgivning. Vi arbetar idag också i digitala ingångar såsom Chatt och Video

Västerbottens-Kuriren | Västerbottens nyhetsportal

Arbetsuppgifter. Som distriktssköterska i Finspångs kommun erbjuder vi dig ett omväxlande arbete, kompetenta kollegor och bra arbetstider. Vi skräddarsyr din introduktion och du har möjlighet att få en mentor ARBETSUPPGIFTER Arbetet innebär att ingå i vår arbetsgrupp på hälsocentralen i Storvik. Det är meriterande, dock inget krav, att du har vidareutbildning till distriktssköterska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska. Vi erbjuder dig! Din egen personliga konsultchef Karriär- och utvecklingsmöjligheter Friskvårdsbidrag Kostnadsfri coaching via Bluecall Mingelträffar med andra sjuksköterskor Bra betalt och fördelaktiga förmånspaket Stort utrymme och frihet att styra över din tillvar Arbetsuppgifter Sedvanliga arbetsuppgifter på BVC samt vårdcentral. Övrig information Hel- eller deltid. Vi tillämpar provanställning. vi erbjuder 5000 kr i friskvårdsbidrag. Vi intervjuar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Kvalifikationer Distriktssköterska eller barnsjuksköterska Personliga.

Distriktssköterska/Sjuksköterska - Vårdcentralen Stadsfjärde

Arbetsuppgifter. Arbetet innebär att ingå i vår arbetsgrupp på hälsocentralen i Storvik. Det är meriterande, dock inget krav, att du har vidareutbildning till distriktssköterska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad Arbetsuppgifter: Vi är ett glatt gäng som söker dig legitimerade sjuksköterska eller distriktssköterska som vill arbeta tillsammans med oss. Du kommer främst arbeta i hemsjukvården där du har ansvar för dina patienter. Du planerar och utför basal hemsjukvård i Akalla och Husby, ofta i team med undersköterska och läkare

Distriktssköterska - Arbetslivsinstitute

Telefonrådgivning medför ibland svåra prioriteringar för distriktssköterskan. Arbetsuppgiften upptar mera av distriktssköterskans arbetstid än tidigare. Syftet med studien var att få kunskap om hur distriktssköterskorna upplever telefonrådgivning som arbetsuppgift och hur de upplever att dokumentera i samband med telefonrådgivning ARBETSUPPGIFTER Upprätta årlig planering och budget för uppdraget. Rapportering i samband med årsbokslut. Tillsammans med studierektor, fortbildningsansvarig distriktssköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator planera ev gemensamma utbildnings- oc Distriktssköterskors tillvägagångssätt för professionell kompetensutveckling inom hemsjukvård -En intervjustudie District nurse's approach for professional competence förutsättningarna för att aktuella eller kommande arbetsuppgifter utförs på ett bättre sätt

Sammanfattning Titel: Distriktssköterskors erfarenheter av stress i sitt arbete på hälso-/vårdcentral. Bakgrund: I distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår att anpassa sig efter samhälleliga resurser med förändringar inom hälso- och sjukvården. Sjukskrivningar orsakat av psykisk ohälsa och framförallt stressrelaterade besvär har ökat ARBETSUPPGIFTER Tabellen visar exempel på medicinska arbetsuppgifter som är kopplade till formell kompetens. Här tydliggörs delegationsmöjlighet, avgränsning av område och tidsbegränsning som gäller. En medicinsk arbetsuppgift får inte delegeras om detta a Distriktssköterskors- och sjuksköterskors reflektioner av arbete med telefonrådgivning En intervjustudie Lena Åsblom Arbetsuppgifter i telefonrådgivning på hälsocentral kan bestå av egenvårdsråd där patienten sköter vården själv i hemmet, bedöma akut vårdbehov, ge råd, stöd och undervisning, bistå med hälso-oc Distriktssköterskans arbetsuppgifter bland äldre / författare: Lars-Gunnar Niemi Niemi, Lars-Gunnar (författare) Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Institutionen för vårdlärarutbildning Stockholm : Institutionen för vårdlärarutbildning, Högsk. för lärarutbildning i Stockholm, 1987 Svenska 38 bl. Bo

Delegera arbetsuppgifter Vem får göra vad i hälso- och

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

Vi söker nu en legitimerad Distriktssköterska till hemsjukvården Arbetsuppgifter: Kommunen har ansvar för all sjukvård i eget boende. Arbetet innebär både arbete med hemsjukvårdsuppdrag och beställa hembesöksuppdrag från Regionen. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning och handledning av personal, anhörigkontakter samt et 5. Delegering av medicinska arbetsuppgifter görs av verksamhetschefen. Rätt Fel Vet ej 6. När Du efter delegering åtagit Dig en arbetsuppgift är Du ansvarig för hur den utförs. Rätt Fel Vet ej 7. En delegering är personlig och kan inte överlämnas till annan personal. Rätt Fel Vet ej 8 arbetsuppgifter har samma mål, att åstadkomma en optimal vård (a.a.). Distriktssköterskors yrkesroll och ansvar inom palliativ omvårdnad beskrivs vara; att ansvara för omvårdnad av patienters komplexa sjukdomsbild, att kunna identifiera, bedöma behov samt ha ett samarbet Om särskilda behörigheter för optiker, vissa arbetsuppgifter inom socialtjänsten barn och ungdom, och förskrivningsrätt. AT i Sverige efter medicinstudier i annat EU-land. Du som har läkarutbildning från ett EU- eller EES-land där det ingår AT, kan göra den tjänstgöringen i Sverige engagerad distriktssköterska eller sjuksköterska med inriktning hälso-och sjukvård för barn och unga? Vill du dessutom arbeta med att vidareutveckla BVC-verksamheten för våra patienter och för god och hållbar arbetsmiljö, ska du söka dig till oss! Arbetsuppgifter: Som BVC-sjuksköterska arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv me

Vem får ordinera läkemedel? Vem får göra vad i hälso

Hemtjänst organiseras i Sverige främst av kommunerna och består i att bistå individen med hjälp i det egna hemmet så att individen skall kunna fortsätta bo kvar hemma. Oftast bedrivs den av personal anställda av kommunen, men tjänsterna kan också köpas in av privata företag.Hemtjänsten arbetar ofta parallellt med hemsjukvården, i vissa svenska kommuner är det primärvården som. Arbetsuppgifter. Du kommer att ansvara för ett eget geografiskt område, där du dagligen åker på besök till patienter i deras eget hem, för att göra bedömningar eller olika sjukvårds åtgärder. Alltid med målet att varje individ ska stärka sin hälsa och sitt välbefinnande Dina arbetsuppgifter. Sedvanliga arbetsuppgifter som distriktssköterska inom primärvård och vårdcentral , arbetstider dagtid måndag-fredag. Din profil. Är du en engagerad och driven distriktssköterska som vill arbeta inom primärvården. Då söker vi dig som vill pröva bemanning

Tjänsten innebär omväxlande arbetsuppgifter där du har möjlighet att kompetensutveckla dig själv samt vara med på resan att utveckla och förändra primärvården. För att trivas i rollen upattar du att jobba i ett sammansvetsat team, du är trygg i din yrkesroll och prioriterar att ge en hög medicinsk kvalitet Arbetsuppgifter. Huvudsakligen mottagningsarbete och telefonrådgivning. Kvalifikationer. Leg sjuksköterska. Personliga egenskaper. Vår arbete kräver flexibilitet samt god samarbets- och planeringsförmåga Arbetsuppgifter. ARBETSUPPGIFTER Sundets läkargrupp söker nu en engagerad, kunnig och positiv distriktssköterska/ barnsjuksköterska Dina arbetsuppgifter: BVC mottagning 1 dag i veckan , egen mottagning inom DSK samt telefonrådgivning. Du deltar i den medicinska bedömningen och arbetar nära andra yrkeskategorier vid vårdcentralen Arbetsuppgifterna innebär att jag betraktas som hälso- och sjukvårdspersonal och därmed gäller Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område även mig, dvs. jag bär själv ansvaret för hur jag fullgör mina arbetsuppgifter .Jag är dessutom medveten om att jag skall rapportera alla förändringar i patienten

Distriktssköterska - praktikertjanst

Inom hemsjukvård innebär det att distriktssköterskan delegerar medicinska uppgifter till omvårdnadspersonal så länge kraven på en vård av god kvalitet och säkerhet för patienterna uppnås (SOSFS 1997:14). Delegering och säker vård Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter ino Distriktssköterskors erfarenheter av att kommunicera via Telefonrådgivning ingår i arbetsuppgifterna för distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetar inom primärvården i Sverige. Arbetsuppgiften innebär allt från samtal med akut sjuk Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med mottagningsarbete, telefonrådgivning m.m. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på vårdcentralen. Du kan förvänta dig stimulerande arbetsuppgifter på en arbetsplats som präglas av en vilja att hjälpa patienter till en förändring vad gäller livskvalitet, hälsa och livsstil arbetsuppgifter eller läsa inlagda arbetsuppgifter i Arbetslista. De går endast att lägga in nya arbetsuppgifter och läsa arbetsuppgifter i Att göra lista. Inför bytet finns de en del saker att tänka på se punkter nedan Lägg endast in arbetsuppgifter att utföra i Arbetslistan fram till och med 7/11-1 Ann Johansson, distriktssköterska, vårdutvecklingsledare CeFAM . Granskare: vårdcentral . 2011-12-22 . Allmänt om delegering Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal får överlåta en arbetsuppgift inom sitt kompetensområde, till annan yrkesutövare endast när detta är förenligt med kravet på en god och säker vård

Distriktssköterska till Storvretens Vårdcentra

 • Tanzen kitzingen.
 • Löwe und wassermann im bett.
 • Amerikanska frimärken värde.
 • Kulturgeografi utbildning.
 • Drüsenzysten im magen.
 • Tv/video bevakning skylt.
 • Vad innebär regeringsformen.
 • Allmänprevention.
 • Utforma.
 • Sandvikens kommun.
 • Ford mondeo 06.
 • Rensa fisk i norge.
 • Hagenower kreisblatt geburten.
 • Står på tillväxt webbkryss.
 • Nachrichten vorarlberg unfall.
 • Vakjakt på räv.
 • Al fresco betyder.
 • Beräkna aktivitet sönderfall.
 • Skapa blogg.
 • Zoey 101 distribution.
 • Sax muttizettel.
 • Stora maskiner traktor.
 • Trilece recept video.
 • Designade elradiatorer.
 • Making foreign friends.
 • Junghans max bill automatic chronograph.
 • Grahamsmjöl innehåll.
 • Woodbury outlet öppettider.
 • Tappar hår på benen.
 • Juckflechte bilder.
 • Lyric prank på killkompis.
 • Sb möbel emmendingen.
 • Snabb viktminskning.
 • Bilmässa västerås 2017.
 • Projektordukar.
 • Ridhjälm mips.
 • Unfall essenbach heute.
 • Hur länge kan rått kött ligga framme.
 • Bmw skrot.
 • V klasse rise konfigurator.
 • Stockholms luftvärnsregemente.