Home

Löneavtal unionen 2021

Ditt löneavtal - det här ingår och så här - Unionen

- 6,5 procent på tre år är det nya märket, säger Unionens ordförande Martin Linder på en presskonferens med facken inom industrin. - Vi har gjort vår gemensamma bedömning att det finns inte skäl att varken växla ned eller växla upp löneökningstakten, säger Per-Olof Sjöö, ordförande för GS Det innebär 2,2 procents lönelyft för dem av Unionens 33 000 medlemmar som berörs. Lägstlönerna räknas också upp med 2,2 procent. I övrigt förlängs de villkor som redan finns. Unionen fick dock inte igenom den flexpension som förbundet var berett att strejka för när Arbetsdomstolen satte stopp det Sedan 2017 omfattas 99,6% av Unionens medlemmar med kollektivavtal av det vi kallar flexpension. Det innebär att arbetsgivare betalar in mer pengar till din tjänstepension och att du får en förstärkt möjlighet att gå ned i tid mot slutet av arbetslivet 1 april 2017, 18 162 kronor den 1 april 2018 och 18 580 kronor den 1 april 2019. För tjänsteman med ett års sammanhängande anställningstid i företaget ska månadslönen uppgå till lägst 18 972 kronor Löneavtal Telekom - Unionen 2016 Author: Karmestedt, Kristin

Avtal 2020. Efter intensiva förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023 Detta löneavtal omfattar tjänsteman som börjat sin anställning vid företaget senast den 30 april 2017, den 30 april 2018 respektive den 30 april 2019. 2.2 Undantag av vissa kategorier Lönerevisionen omfattar ej tjänsteman som den 30 april 2017, den 30 april 2018 respektive den 30 april 2019 ej har fyllt 18 år elle Bilaga 3 Löneavtal 2017 - 2020 55 Bilaga 4 Partsgemensamma rekommendationer 66 Bilaga 5 Förtroendearbetstid - en vägledning 69 Bilaga 6 Tidsbegränsade anställningar enligt LAS 76. Ett streck i marginalen markerar ändring i sak i förhållande till 2016-2017 års avtal. 3.

Unionen/Sveriges Ingenjörer 1 april 2017 - 31 mars 2020 Avtal mellan Tekniktjänstearbetsgivarna och Unionen samt Sveriges Ingenjörer I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare namn eller förkortningar Sveriges Verkstadsförening (VF) = Tekniktjänstearbetsgivarna Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) = Svenskt Näringsli Välkommen till Svensk Handels portalsida för avtalsrörelsen 2020. Här kommer du att få ta del av allt material som kretsar kring avtalsrörelsen Under avtalsrörelsen 2020 kommer arbetsgivarorganisationer och fackföreningar förhandla kollektivavtal som reglerar löner och arbetsvillkor för drygt 2,8 miljoner löntagare. På den här sidan har vi samlat länkar till sidor på ekonomifakta.se som är relaterade till dessa förhandlingar

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan med Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds samverkansråd, Vision (fd SKTF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund lönerevisionen 2017-04-01 med 2,0 %, 2018-04-01 med 1,8 % respektive 2019-04-01 med 2,3 %. Medlemmar i Unionen, som omfattas av lönerevisionen, ska ha del av lönerevision i enlighet med avtalets principer. Utgångspunkten är att alla Bilaga 1 Löneavtal Unionen IT 2017-202 Det är dags att förbereda årets lönerevision och vi påminner om följande utgångspunkter i löneavtalet. Det fullständiga avtalet hittar du som inloggad på arbetsgivarguiden.se. Flexpension Vid sidan av lönerevision sker ytterligare avsättning till flexpension per 1 maj 2018 med 0,2 % på pensionsmedförande lön. Det faktureras av Collectum utan vidare åtgärd från arbetsgivaren. 2017-2020 Giltighetstid: 2017-10-01-2020-09-30. 1 Ingress till avtalet Grunderna för Samhalls verksamhet är fastlagda genom beslut av regering och riksdag. Samhalls uppdrag är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer me Enligt Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef, har man lagt mycket jobb på att komma överens om ett nytt löneavtal. I tidigare avtal var en del av avtalets värde inte garanterad till löneökningar utan innehöll i stället en pott på 1,5 procent och en ej garanterad löneöversyn på 0,5 procent

Med start klockan tolv i dag håller industrins parter presskonferens på Teknikföretagen i Stockholm. Först ut är industrifacken: - Det nya märket är 6,5 procent på tre år, säger Martin Linder, ordförande för Unionen, när han inleder presskonferensen 2017 Löneavtal B tillämpas på samtliga företag. Process för Löneavtal C påbörjas. 2018 Löneavtal C tillämpas på samtliga företag med förtroendevalda från Unionen, såvida inte företaget väljer att istället fortsätta tillämpa Löneavtal B. Väljer företaget att tillämpa Löneavtal B, ska detta meddelas lokal Unionenklubb

Bara en vecka återstår innan industrin måste ha nya löneavtal på plats. Allt talar i år för högre lönepåslag än senast. Men lönelyften blir fortsatt för låga för att hjälpa Riksbanken med inflationen, enligt SEB:s expert Avtalsperiod: 1 maj 2017-30 april 2020 Rätt avtal? Om du arbetar inom terminal och lager på ett företag som är anslutet till Biltrafikens arbetsgivarförbund är det Transportavtalet som är ditt kollektivavtal För att vara en drivkraft behöver lön sättas av den som känner till medarbetarens prestationer och det är företagets ekonomiska förutsättningar, inte centrala löneavtal, som ska avgöra lönehöjningarnas storlek. Därigenom kan lön bidra till företagets lönsamhet vilket påverkar företagets möjlighet att betala högre löner

a-kassa unionen unionens a kassa kommunals a-kassa handels a kassa byggnads a kassa unionen a kassa kommunal a kassa handel a kassa kommunals a kassan unionens a kassan kommunala a kassa unionens akassa unionens uppsägningstid cv mall personligt brev arbetsgivarintyg friskvårdsbidrag personligt brev exempel lönestatistik semester unionens a-kassa cv a kassan Handels IF Metall Kommunal LO. Kollektivavtal: Livsmedelsavtalet 2017-2020 Kollektivavtal för livsmedelsindustrin, inklusive tilläggsavtal för delbranscher. Parter: Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet. Relaterat i faktabanken Kollektivavtalen label Kollektivavtal. Utgåva: 2017. Nytt löneavtal 2017-2018 Löneöversyn 2017-2018, Västerbottens läns landsting En löneökning på i snitt nio procent under två år, det ingår i det nya avtal som Vårdförbundet Västerbotten har slutit med landstinget

STOCKHOLM (Direkt) De treåriga löneavtal som tecknades i år är förenliga med Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Det säger Unionens chefsekonom Katarina Lu På Unionens och Sveriges Ingenjörers område har ett nytt avtal om beredskap tecknats. Det ger en högre ersättning om tjänstemannen måste inställa sig på arbetsplatsen och en lägre om man kan utföra uppdraget hemifrån. Avtalsperioden är således tre år och sträcker sig fr.o.m. den 1 april 2017 t.o.m. 31 mars 2020

De blir Unionens avtalskrav 2017. Avtal 2017 Nästa avtalsrörelse är nu i full gång. Unionen har i dag tisdag beslutat vilka områden de vill satsa på. Karin Bromander. 27 sep 2016 5. Trots att alla 2016 års avtal ännu ej är satta har förberedelserna för nästa års avtalsrörelse nu börjat. Vid ett. Löneavtal TEKO - Unionen Lönepott för lokal förhandling Om de lokala parterna inte enas om annan tidpunkt, avsätts den 1 april 2017, 1 april 2018 respektive 1 april 2019 vid företaget en lönepott motsvarande 2,0, 2,0 respektive 2,0 procent av de fasta kontanta lönern Svensk Handel och Unionen har i detta kollektivavtal tre skilda lönemodeller, bilaga 5 (centralt löneavtal), bilaga 6 (centralt löneavtal med löneöversyn) och bilaga 7 (lokalt löneavtal). De centrala partema är överens om att det är av särskild vikt att företagen iakttar en långsiktighet i val av lönemodell 1 april 2017-31 mars 2020 _____ I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare namn eller förkortningar. Sveriges Verkstadsförening Teknikavtalet Unionen - Löneavtal 282 Teknikavtalet Sveriges Ingenjörer - Löneavtal 286 Appendix 292 Samarbetsavtal Teknikarbetsgivarna - Ledarna 29 Löneavtal Lönepott för lokal förhandling Avtalets lägsta löner Lägsta löneökning . Avräkning från omplaceringstillägg Förhandlingsordning Anmärkning 1 Anmärkning 2 . Anteckningar: Beställs genom Lamanica Logistikservice AB www.industrilitteratur.se Tryck: Ljungbergs Tryckeri 2017 Teknikföretagen Box 5510 114 85 Stockhol

Delegerad förordning mifid 2

Centrala och lokala löneavtal ger ramar kring - Unionen

Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O* har tecknade 4 oktober 2017 ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017 till 30 september 2020 Här ligger nya avtalsuppgörelsen Kollektivavtal 2017 (pdf) Allmänna anställningsvillkor 2017 (pdf) Collective Agreement in English General terms of employment for employees in English Samverkansavtal 2010 (pdf) OBS! Avtal om förslagsverksamhet gäller inte längre. I övrigt gäller samverkansavtalet tillsvidare Vi är Sveriges ledande fackförbund för samhällsvetare. Vi driver frågorna som är viktiga för dig - från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor Nytt löneavtal: Minst 2,3 procent på folkhögskolor. Minst 2,3 procent i löneökning, större inflytande över arbetstiden och bättre villkor för nyblivna föräldrar. Det är några av punkterna i det nya avtalet för Visions medlemmar som jobbar på folkhögskolor och friskolor Parter i avtalen Kollektivavtal för arbetare har vi tecknat med Livsmedelsarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund och Hotell och Restaurang Facket, medan avtalen för tjänstemännen är mellan Livsmedelsföretagen och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Medlemmar i Livsmedelsföretagen blir bundna av de kollektivavtal som vi tecknat med motparterna och måste följa avtalen

Löneavtal, arbetsgivarsida vs arbetarsida, avtalsperiod, procent hit och dit, lönerevision. Plötsligt blev all den där suddiga massan mycket klarare! När jag promenerade iväg till mötet kände jag att jag hade noll koll på detta med löneavtal. Försökt läsa Continue Readin Avtal 2017. Sidansvarig: L. Tillybs. Här samlas all information om avtalsrörelsen 2017. Avtalsnytt med Madde. Madelene Engman, avtalssekreterare på GS, rapporterar om det aktuella läget i avtalsrörelsen. GS avtalsskola. Här kan du lära dig mer om avtalsrörelsen! GS avtalsmaterial Industrins löneavtal i hamn Arbetsgivarna och fackförbunden kom överens om ett nytt treårigt industriavtal på fredagen. Facken lyckades kamma hem så väl låglönesatsningar som högre löneökningar jämfört med tidigare bud med hjälp från Riksbanken

Seko - facket för dig som arbetar inom kommunikation och service 2017-05-01 - 2020-04-30 Kollektivavtal och allmänna bestämmelser Plåt & Ventföretagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet Plåt- och Ventilationsavtalet. 1 Allmänna Bestämmelser för Byggnadsplåtslageri, Plåtbearbetning och Ventilationsarbeten 2017-05-01 - 2020-04-3 1 maj 2017-30 april 2020 Kollektivavtal mellan VVS Företagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) De tidigare VVS- och Kylavtalen mellan VVS Företagen och Byggnads har slagits samman och omarbetats och benämns numera Teknikinstallations-avtalet. I äldre avtalstexter förekommer de tidigare benämningarna VVS-avtale Reviderad 2014 - Löneavtal 2017-2020. 1 . Avtalet som EFA, Unionen och Sveriges Ingenjörer har tecknat innebär att lönebildningen skall ske på en nivå - direkt i företagen. Avtalet har inte något definierat utrymme för lönehöjningar utan i stället överlämnas ansvaret till d AVTALSRÖRELSEN. 14 januari 2020 lämnade Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknad förbund in sina yrkanden inför avtalsförhandlingen med SKAO.Avtalen som ses över är Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA), Traktamentsavtalet, Utlandsavtalet och kollektivavtal om personalpolitiska rådet (PRK)

Löneavtal 2016-2017 med Akademikerförbunden/Vision och Unionen 59 Bilaga 2 Löneavtal 2016-2017 med Fastighetsanställdas Förbund 69 . Förkortningar . ITP Industrins och handelns tjänstepension . KTP Kooperationens tjänstepension . LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd . LO Landsorganisationen . PTK Privattjänstemannakartelle Uppdaterad 29 maj 2020: Kommunal är överens med SKL, Sveriges Kommuner och landsting (numera SKR, Sveriges kommuner och regioner) om att förlänga kollektivavtalet för anställda i välfärden med ytterligare ett avtalsår TMF förhandlar fyra kollektivavtal för trä- och stoppmöbelindustrin. TMF:s avtalsparter är GS, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Förlängning av kollektivavtal Parterna inom Industriavtalet har - i enlighet med hemställan från OpO:s - enats om att ajournera avtalsförhandlingarna våren 2020 och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober. Avtal mellan Svensk Handel, Sveriges Farmaceuter och Unionen . 1 maj 2017 - 30 april 2020. Apoteksanställd

Löneutrymme och lönepott Unionen

 1. Fastigo F-avtalet 2017-2020. Samverkansavtal 2019 Fastigo . Överenskommelse reseavtal 2018. Fastigo reseavtal 2018. Karensavtal överenskommelse. F-avtalet beräkning sjukfrånvaro. Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker. Regionkontor. Lägsta lön
 2. Lönerevision 2017 - information och bilder Vision Trollhättans Löneluncher pågår under vecka sex och sju. Här kan du ladda ned bildspelet som används i presentationerna i pdf-form. Bildspel Lönelunch. Facebook Twitter LinkedIn Epost Skriv ut. Relaterat innehåll Yrke & bransch
 3. Unionen på Scania i Södertälje omfattar 3400 medlemmar och är det största fackförbundet för tjänstemän på Scania i Södertälje. 2017-11-13 Inbjudan informationsmöte med Andreas Renschler 4/12 2017 Informationsmöte med Andreas Renschler
 4. 2017-05-01 Utgående lön räknas upp med 3,50 kr/tim eller 609 kr/mån 2018-05-01 Utgående lön räknas upp med 3,20 kr/tim eller 557 kr/mån 2019-05-01 Utgående lön räknas upp med 3,65 kr/tim eller 635 kr/mån. Information till hängavtalsbundna företag på Entreprenadmaskinavtalet. 2017-06-01 Utgående lön ökas med 3,49 kr/tim eller.
 5. Du kan även logga in med ditt användarnamn (OBS! Medlems-nummer) och lösenord nedan. Bank-ID på kort fungerar också, gå in via Logga in med Mobilt Bank-ID och välj Bank-ID i nästa steg
 6. Det heter kollektivavtal eftersom det omfattar alla med samma yrke på arbetsplatsen - alltså kollektivet. Med kollektivavtal på jobbet får ingen arbeta för lägre lön eller sämre villkor än vad avtalet säger

Industriavtal klara: 6,5 procent - Arbete

 1. Seko, Service- och kommunikationsfacket - Sekos förbun
 2. Ja, avtalen reglerar och garanterar rättigheter för arbetstagarna. Idag omfattas 90 procent av alla anställda av kollektivavtal, vilket ger konkurrensneutralitet. De anställda garanteras försäkringsskydd, ersättningar, löneavtal med mera. Fördelarna med den svenska modellen är att reglerna får större legitimitet
 3. Fastighetsbranschens kollektivavtal är avtal som Fastigo tillsammans med förhandlingsparterna tagit fram. Det är avtal som inte bara är perfekt anpassade till fastighetsbranschens behov och förutsättningar - de är också enkla och lätthanterliga, och ger goda möjligheter för lokal lönesättning och andra anpassningar
 4. När man till vardags talar om löneavtal, arbetstidsavtal och liknande menar vi ofta delar av mer omfattande kollektivavtal.Sådana avtal har Lärarförbundet med många arbetsgivarorganisationer.För att få koll på vad som gäller i din anställning behöver du veta vilket eller vilka kollektivavtal som gäller hos din arbetsgivare
 5. 17 november: Du kan nu ladda ner nya avtalet som PDF. 4 maj: Nytt treårigt byggavtal klart: Byggnads har visat vägen och tagit ansvar. 2 maj: Förhandlingarna är igång igen.Blir intensivt här framöver. Avtalet är förlängt med en vecka. 28 april: Förhandlingarna mellan Byggnads och motparten Sveriges Byggindustrier har tagit en paus. 26 april: Vi är inne i intensiva.

Genom kollektivavtalet får du rätt lön, övertidsersättning, semester och mycket annat. Ju fler medlemmar i facket, desto starkare kollektivavtal. Vad gäller den 6 juni 2020? Läs mer hä Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats Här hittar du alla kollektivavtal som Byggnads varit med om att ta fram. I kollektivavtalen hittar du allt som rör personalens anställning, lön, semester med mera. Även nytt för hängavtalsbundna företag efter avtalsrörelsen 2017 Löneavtal 2019 klart! Den: 10 januari, 2019 10 januari, 2019 Av: Gunnar Pettersson. Strax före jul genomfördes koncernförhandlingar om löneökning från 1 april 2019. Parterna kunde träffa en preliminär uppgörelse. Den har nu godkänts av samtliga koncernklubbar

Avtal klart för Unionen - Arbete

Minimilöner i partihandelsavtalet och det nya lager- och e-handelsavtalet. Minimilönerna gäller 1 april 2017 till 31 mars 2018: 16 år 86,69 kr/tim 17 år 92,69 kr/tim 18 år 135,16 kr/ti 2017-10-30 Information om nyheterna i bransch- och löneavtal för Upplevelse och Kultur som slutits mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen, samt Akademikerförbunden genom Naturvetarna. Information om kollektivavtal för bransch TRI

Avtal 2020 Unionen

Lägstalönerna höjs från 1 nov 2017 med 2,2 % till 106,97 kr/timme. (112,38 kr/tim från 1 nov 2018, 115,75 kr/tim från 1 nov 2019) OB-, jour- och beredskapsersättningar höjs med 2,2 % från 1 jan 2018, 1 jan 2019 och 1 jan 2020. Vidare läsning. Kollektivavtal Kommunal - Kommunnära företag i samverkan, KFS 2017-11-01 - 2020-10-3 LÖNEAVTAL 2017 - 2020 33 AVTAL OM TVISTERS LÖSANDE 37 BILAGA 1 CHECKLISTA UPPHÖRANDE TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING 43 BILAGA 2 CHECKLISTA UPPSÄGNING TILLSVIDAREANSTÄLLD ASSISTENT 44 BILAGA 3 CHECKLISTA VID AVSKEDANDE 46 . Förändringar i avtalet, i förhållande till föregående avtalstryck Löner & Avtal 13 november, 2020 Höjda minimilöner gör klubbordföranden Rickard Her nandez på Ikea nöjd efter att Handels skrivit avtal 4 april, 2017 kl. 12:00 Jag tycker att detta är alldels för dåliga nivåer på detta avtal. Andes Ferbe måste tycka att det är banbrytande på att det är så lågt. Svara. Kommentera Avbryt svar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras

Avtal 2020 - Teknikföretage

 1. 29 april tecknade Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Pactaföretagen ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärdssektorn. Avtalet ger reallöneökningar åt alla medlemmar. Yrkesutbildade undersköterskor bidrar med motsvarande ungefär 1020 kronor till en pott som ska fördelas efter lokala löneförhandlingar
 2. st 18 år gamla, då det kan hända att man får sitta i kassan vid något tillfälle
 3. We offer a comprehensive range of robust Ethernet switches approved for maritime and offshore use. All our products are thoroughly tested, and certified operate in harsh marine environments by DNV GL, allowing them to be used securing ship-wide data communications and subsea system solutions

Erbjudande: Unionen - gratis medlemskap i 3 månader Den här texten är skriven utifrån perspektivet att du är utbildad inom något av områdena där dessa fackförbund överlappar varandra och konkurrerar om samma medlemmar. Eftersom Unionen är öppet för alla sorters tjänstemän och Jusek enbart riktar sig till jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och. Arbetsgivarverket har den 4 oktober träffat överenskommelser om nya ramavtal för perioden 1 oktober 2017 till och med den 30 september 2020, RALS 2017-2020, med OFR/S,P,O och Seko. Arbetsgivarverket har samma dag träffat en överenskommelse med Saco-S om ändringar och tillägg till samt ett fortsatt utvecklingsarbete av tillsvidareöverenskommelsen RALS 2010 -T Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig - från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Svenska kyrkans Avtal 17 med bilagor samt löneavtal (2017-2020)

4 oktober skrev vi på ett nytt kollektivavtal för Sveriges statsanställda. Avtalet ger löneökningar på 6,5 procent över tre år, ett bättre personskadeavtal och en mer jämställd tjänstepension Kollektivavtal i Sverige omfattas av ett regelverk som främst finns i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) . Arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarorganisation som genom kollektiva förhandlingar tecknat kollektivavtal omfattas automatiskt av riksavtalet och är skyldig att tillämpa dess regler för samtliga anställda inom avtalsområdet oavsett om dessa är medlemmar i. LÖNER/AVTAL Lönerapport 2017 Löner och löneutveckling år 1913-2016 efter klass och kön Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenhete

2017-05-09: Löner för arbetare inom privat sektor 2016: SM 2017-05-09: Visa äldre rapporter (30) Dokumentation. Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.. Torsdag den 19/11 mellan kl. 17.30-21.00 kommer delar av sajten, bland annat Min sida, ligga nere för tekniskt underhåll Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om lön och anställningsvillkor. Att förhandla om innehållet i kollektivavtal är en väldigt viktig facklig aktivitet Här presenteras ungdomslönerna som lägst ska betalas i de vanligaste i kollektivavtalen i vår bransch, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här. Ta reda på vad som gäller just för dig - om du är medlem kan du kontakta din lokala avdelning. Gröna Riksavtalet (1 april

TCO, Tjänstemännens centralorganisation, samlar 1,4 miljoner medlemmar i 14 olika fackförbund - Håll ut. Det är klart att för den som har ett stabilt jobb och inte ser att ens verksamhet är hotad av neddragning så är det är klart att många blir besvikna. 3,5 miljoner människor förväntar sig nya löneavtal. Det är dramatiskt men vi har inget annat alternativ. Håll ut säger du

Allt du behöver veta om avtalsrörelsen - Svensk Hande

Avtal 2017. Alla Transports kollektivavtal omförhandlas under 2017. Här kan du hålla koll på läget i avtalsförhandlingarna Inspirationsmaterial RALS 2010-T Ett löneavtal som visar vägen; Saco-S och Arbetsgivarverkets gemensamma kommentarer till RALS 2010-T; RALS-T - ett avtal som visar vägen; Filmer. Film om tillsvidareavtalet mellan Saco-S och Arbetsgivarverket; Film från ett seminarium i Almedalen 2016: Lönebildning på ett annat sätt - omstritt avtal. IF Metall har tillsammans med Facken inom industrin tecknat nya avtal med de olika arbetsgivarna inom industrin. Avtalen har ett värde på 6,5 procent och löper över tre år. - Vi gick in i denna avtalsrörelse med tre tydliga krav: mer pengar i plånboken, ökad avsättning för deltidspension och en klar låglönesatsning, och det har vi lyckats få igenom, säger IF Metalls. Kollektivavtalen om löner skiljer sig åt både vad avser konstruktion, nivå och lönerevisionstidpunkt.Det är därför viktigt att du är medveten om vad som gäller för just ditt avtalsområde.. För att följa upp utfallet av lönerevisionen och för att få information om löneläget samlar vi årligen in löneuppgifter och lönestatistik från föreningens medlemmar

Avtalsrörelsen 2020 - Ekonomifakt

12 april, 2017 Det var en skräll i förra årets avtalsrörelse att Kommunal och SKL respektive Pacta tecknade ett treårigt avtal med extrasatsningar utöver märket till undersköterskor. - Nu kan vi fortsätta på samma väg med flera riktade satsningar, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i ett pressmeddelande efter att avtalet nu förlängts Avtalet gäller för tiden 2017-05-01-2020-04-30. Ladda ned och läs överenskommelsen med Elektriska Installatörsorganisationen EIO om det nya karensavdraget och vad som gäller på Installationsavtalet. Överenskommelsen gäller från och med 2019-01-01. Parterna har träffat en överenskommelse om ändringar i bilaga 8 i Installationsavtalet

Avtal - Svenska kyrkans arbetsgivarorganisatio

Ringa söka jobb tipsMänniskans historia del 2

Årets lönerevision Tjänstemannavtalet med Unionen och

Nytt avtal garanterar mer lön Kolleg

 1. Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2016 - 31 mars 2017. Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna SEKO Gällande fr o m 1 april 2016 - 31 mars 2017. till löneavtal 63 Bilaga 9 Övriga avtal 66 Bilaga 10 Gäller endast SEK
 2. Chefer kan välja mellan både Ledarna och Unionen Chef som sitt fackförbund. Men vilket av dessa fackförbund är egentligen det bästa facket för dig som är chef? Båda fackförbunden har sina fördelar och nackdelar. I denna artikel analyserar vi djupare skillnaderna och likheterna mellan Unionen Chef och Ledarna
 3. IF Metall ser till att du som jobbar inom industrin har en rättvis lön, schyssta arbetsvillkor och inkomstförsäkring. Gå med du också

Så blir industrins löneavtal Lag & Avta

Kollektivavtal innehåller regler om exempelvis lön, föräldraledighet, arbetstid och semester. Så här tar du reda på vad som gäller på just din arbetsplats 2017-04-27 HOTELL- OCH RESTAURANGFACKET Post: Hotell- och restaurangfacket, Box 1143, 111 81 Stockholm | Besök: Olof Palmes Gata 31, Stockhol Bilaga 3 Löneavtal.. 40 Bilaga 4 Förutsättningar för lokalt fackligt arbete avser anställningstid från och med den 1 april 2017. Parterna är överens om att för det fall en visstidsanställning ingåtts efter den 1 april 2017,. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln. Idag förbättrar vi villkoren för drygt 9000 handlare

Parterna ger tummen ned för ettåriga avtal

SEB: Så blir din lön 2017 - Dagens industr

Mellan GAF och Unionen resp Sveriges Ingenjörer..... 60 Förskjuten arbetstid Bilaga 5 löneavtal för avtalsåren 2013, 2014 samt 2015 - Unionen.. 65 1 Gemensamma utgångspunkter..65 2 Grundläggande principer för lönebildningen i företagen. Gröna arbetsgivare är arbetsgivar- och branschorganisationen som företräder 4 000 medlemsföretag med verksamhet inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och gol Vi organiserar Sveriges elektriker. I över 110 år har vi kämpat för högre löner och säker arbetsmiljö. Tack vare oss kan du vara trygg på jobbet och hemma

Kollektivavtal Transpor

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG . 2017 - 2020. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg . Vårdförbundet • Kommunal • Vision • Sveriges läkarförbund • Akademikerförbunde En tandsköterskas lön kan variera ganska stort. Sådant som påverkar kan vara var i landet du arbetar, privat eller landsting, antal år du arbetat, delegering av arbetsuppgifter och vem chefen är. Jag vill visa vad våra löner ligger på då jag tror det är viktigt att vi har kunskap om det för att kunna tala för oss vid t ex lönesamtal och anställning. Kunskap och medvetenhet.

 • Smart park åland.
 • Mjölksyrningskärl.
 • Jägarexamen teoriprov tips.
 • Uponor push 12 pris.
 • Gammalt guldmynt.
 • Bredablick förvaltning lediga jobb.
 • Beste französische fussballerin.
 • Recette speed drogue.
 • Prima la musica wien.
 • Case intervju.
 • Ritningssymboler mekanik.
 • Barnbalett borlänge.
 • Jobb distans.
 • Stränginstrument fiddler.
 • Halsey biracial.
 • Nanda devi.
 • Vad betyder ism.
 • Kan man känna hur barnet ligger i magen.
 • Dn helgprenumeration.
 • Hrti peti dan.
 • Bussresor storbritannien london.
 • Bredda dörröppning bärande vägg.
 • Nyårsmiddag malmö 2017.
 • Flickscouter historia.
 • Down syndrome model.
 • Kuggstänger.
 • Dash 8 q400 operators.
 • Strömavbrott 1983.
 • Inre sekretess.
 • Popcorn time.
 • Göra en målgruppsanalys.
 • Hur många föddes 2002.
 • Fanfiction.
 • Roll pitch yaw rotation matrix.
 • Insecurity.
 • Knapriga kycklingben.
 • Anastasia pincett.
 • Nordahl fotboll.
 • Dragon riders of berk season 7.
 • Måla fibercementskivor.
 • Salsa tanzschule mannheim.